TEATERBYGNINGENS
BESTYRELSE

Bestyrelsens formål er at understøtte Teaterbygningens kulturprofil, så den opleves som vedkommende, relevant og publikumsrettet for flest mulige af kommunens borgere.

Teaterbygningens bestyrelse består af syv medlemmer, hvoraf de tre er udpeget af Køge Kommune.

Bestyrelsen er et rådgivende organ for lederen af Teaterbygningen.

Læs bestyrelsesvedtægterne her >REFERATER

Bestyrelsesmøde 7. maj 2020 >

BESTYRELSESMEDLEMMER

Kirsten Larsen Køge Kommune Kultur- og Idrætsudvalget formand for Teaterbygningens bestyrelse

KIRSTEN LARSEN
Formand
Repræsentant for Kultur- og Idrætsudvalget, Køge Kommune

Erik Swiatek Køge Kommune Teknik- og Ejendomsudvalget Teaterbygningens bestyrelse

ERIK SWIATEK
Repræsentant for Teknik- og Ejendomsudvalget, Køge Kommune

Ken Kristensen Køge Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Teaterbygningens bestyrelse

KEN KRISTENSEN
Repræsentant for Kultur- og Idrætsudvalget, Køge Kommune

VAKANT
Repræsentant for brugerne,
Xxxxxx

VAKANT
Repræsentant for brugerne,
Xxxxxx

MARGIT KJELLQUIST
Repræsentant for medarbejderne, Teaterbygningen

VAKANT
Repræsentant for de frivillige medarbejdere,
Teaterbygningen