TEATERBYGNINGENS
BESTYRELSE

Bestyrelsens formål er at understøtte Teaterbygningens kulturprofil, så den opleves som vedkommende, relevant og publikumsrettet for flest mulige af kommunens borgere.

Teaterbygningens bestyrelse består af syv medlemmer, hvoraf de tre er udpeget af Køge Kommune.

Bestyrelsen er et rådgivende organ for lederen af Teaterbygningen.

Læs bestyrelsesvedtægterne her >REFERATER

Bestyrelsesmøde 7. oktober 2020 >

Bestyrelsesmøde 7. maj 2020 >

Bestyrelsesmøde 10. februar 2021

Bestyrelsesmøde 24. marts 2021

 

KOMMENDE BESTYRELSESMØDER

19. maj 2021
15. september 2021
3. november 2021

BESTYRELSESMEDLEMMER

Kirsten Larsen Køge Kommune Kultur- og Idrætsudvalget formand for Teaterbygningens bestyrelse

KIRSTEN LARSEN
Formand
Repræsentant for Kultur- og Idrætsudvalget, Køge Kommune

Erik Swiatek Køge Kommune Teknik- og Ejendomsudvalget Teaterbygningens bestyrelse

ERIK SWIATEK
Repræsentant for Teknik- og Ejendomsudvalget, Køge Kommune

Ken Kristensen Køge Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Teaterbygningens bestyrelse

KEN KRISTENSEN
Repræsentant for Kultur- og Idrætsudvalget, Køge Kommune

TINE KOOP
Repræsentant for brugerne,
FOF Køge Bugt
 
RASMUS SCHRØDER
Repræsentant for brugerne,
Musikforeningen Bygningen
 
MARGIT KJELLQUIST
Repræsentant for medarbejderne,
Teaterbygningen
 
VAKANT
Repræsentant for de frivillige medarbejdere,
Teaterbygningen